Blog Image

Uppdrag Scenkonst

Litterär Varieté

Aktuellt Posted on Thu, February 07, 2013 12:13:39

Idag tar vi ett första steg för att fortsätta på vägen mot en Litterär Varieté, mötesplatsen är Café Yerba i Uddevalla, en inspirerande plats.

Med med utvecklingsmedel från VG regionen. nyfikenhet och entusiasm skall vi tillsammans med Hammarkullen 365, en nystartad konstförening i Hammarkullen och Kultur i Väst utröna vad begreppet Litterär Varieté kan innehålla.

Mina egna associationer går till de dadaistiska och surrealistiska kabaréer och varietéer från början av 1900- talet. Vad det nu betyder i sammanhanget vet jag inte.

Ur ansökan till VG regionen:

“Uttryckslabbet vill fortsätta att verka och utvecklas på de interkulturella mötenas arenor.
Vår idé är att under våren och sommaren -13 fortsätta den process som inleddes sommaren 2012 i samarbete med Hammarkullen 365 där två kulturella nätverk strålade samman under några dagar på Gerlesborgsskolan för att skapa en Litterär Varieté.
Syftet är att genom regelbundna möten och workshops stärka det förtroende som skapats och vidareutveckla de idéer som sprungit ur det korta och intensiva mötet på Gerlesborgsskolan.
Förutom de personer som deltog i somras vill vi öppna för fler att vara med.
Målet är att hitta nya koncept, nya gränsöverskridande former att presentera våra idéer och uttryck på.”workshop

Gäster och inspiratörer Posted on Tue, November 20, 2012 10:24:11

Improvisationslabbet har äntligen fått genomfört en workshop under ledning av Birgitta Egerbladh(det skulle blivit av i våras men alltför mycket kom i vägen)

Vi träffades på Artisten under två dagar och Birgitta vägledde oss med sina enkla och spännande övningar.

Idéen om ett föredragsperfomance kom en bit till på väg.

Hjärnan vill ha roligt!

Improvisationslabbet är:

Harald Svensson

Michael Norlind

Michelle Collins

Henrik Wartel

Rolf Ekman

Harald Stenström

Eva DalEvas dagbok, att mångfaldiga kulturlivet

Aktuellt Posted on Fri, October 28, 2011 12:05:39

Om att mångfaldiga kulturlivet

Hjärtat är världens centrum heter en föreställning som gjorts med utgångspunkt i poeten Jila Mossaeds dikter.

Vi har nu turnerat runt i VG regionen, med stöd från Sensus och Kultur i Väst.

Premiären var den 7 oktober på Futura Lärcentrum i Tanumshede och på kvällen Gerlesborgsskolan.

Måndagen den 10 oktober gästade vi Skene Bibliotek under deras språkkafé.

Den sista föreställningen gjordes på Kronans kulturhus i Trollhättan, den 26 oktober.

Ett antiklimax kan man säga. Det kom endast två personer, det blev sju inalles med personalen, så vi genomförde föreställningen.

En olycklig omständighet där vår kontaktperson hade blivit sjukskriven och inte lämnat över ärendet till någon annan på bygget.

Jila fick under denna dag uppleva himmel och helvete, högt och lågt.

På morgonen ringer en person från Svenska Pennklubben och ber att få publicera några av hennes dikter i DN i november, jämför henne med Tranströmer mm på kvällen kommer kallduschen med tomma stolar i Trollhättan. Tungt. Men vi höll humöret uppe och när vi efter en fin liten föreställning, (tyckte de som var där), skiljdes för att åka var och en till sitt, var Jila glad och intygade hur roligt hon tyckte det var att jobba med oss.

Jag håller med, det är en liten pärla, vacker, rytmisk, målande.

En recension fick vi och en artikel.

www.uttryckslabbet.comförmering av scenkonst

Aktuellt Posted on Fri, October 28, 2011 11:59:47

Evas dagbok

Förmering av scenkonst

I höst fortsätter vårt samarbete med Blåsutskolan i Vänersborg.

Den första fortbildningen, sedan vi var där och spelade föreställningen GADUSH!, gjordes den 21/10.

Skolan hade satt in mig i arbetet genom att skicka mig sin Lpp, där beskrevs ett möte mellan fyra ämnen; historia, bild, religion och svenska under temat ”Vikingatid och Sverige kristnas”. Projektet ska sedan redovisas med hjälp av olika uttryck, dans, drama, bild, texter mm.

Här kommer mina år i Projekt Eureka väl till pass, har blivit inkörd i Lpp tänket både en och två gånger.

Jag arbetar under en skoldag med två parallella fyror, kommer att ha tre pass allt som allt. I mellantiden arbetar lärarna vidare på den process vi startat.

När jag kommer nästa gång redovisar de för mig och jag kan fortsätta från där de är.

Mitt utgångsläge är ”undrandet”, så vi startade upp med en ”undrarunda”, satt i ring och inventerade, ”brainstormade”.

”Vad vet du om Vikingatiden? Vad har du hört om Vikingatiden?”

Det var viktigt att alla sa något, deltog, samlade till det gemensamma.

Läraren i respektive klass skrev ned det som sades. Rubriker utkristalliserades.

Och många frågor blev det. Förhoppningsvis ger denna start eleverna en lust att räta ut frågetecknen.

Vi fortsatte med ett käpp-pass, stod i ring och skickade runt en käpp i fyrtakt; fyra slag, två slag, ett slag. En metronom höll takten.

Jag visade hur man kastar käppen, lodrätt, ögonkontakt och i en rytm. Det var stor koncentration i rummet, jag kastade till var och en de tillbaka till mig.

Två flickor fick sedan i uppdrag att, ståendes mitt i ringen och i en fyrtakt utveckla ett antal rörelser till ett mönster.

Fler fick pröva, en trio, en kvartett en sextett. Vi flyttade oss till gymnastiksalen och grupperna fick sju minuter på sig att utveckla varsin käppdans för att sedan visa varandra.

Alla grupperna arbetade koncentrerat och i gott samarbete.

Vid redovisningen lades alla käppar i en hög och vi satt på knä bakom en vit linje för att låta den grupp som visade vara bakom en gul linje två meter bort. Detta för att göra det hela mer spännande och tydligt tala om att arbete med käppar kräver disciplin, jag jämförde med vissa kampsporter.

Som en introduktion till redovisningarna gav jag en bild av en ritual som förberedelse till björnjakt eller som en fruktbarhetsrit till Freja.

Den ena läraren hade hittat en plastburk som vi använde som trumma, jag höll takten och improviserade med rösten, jojkliknande, till varje grupp.

Under de veckor som följer innan vi ses igen har de en del att jobba på.

De ska både räta ut de frågetecken som uppstod i undrarundan och jobba vidare med käppkoreografierna. Det sistnämnda ska den medverkande gymnastikläraren arbeta med.

När vi ses igen tar vi en ny undrarunda och får reda på vart vi står i Vikingasaken.

Och så ska vi använda bilden som uttrycksmedel, blanda stenfärg och skriva runskrift.

iIn between the chairs and cultures

Aktuellt Posted on Tue, August 30, 2011 20:29:30

Under våren sammanstrålade uttryckare från olika discipliner och kulturer i workshops “In between the chairs and cultures” under ledninga av Michael Norlind som bla driver Centrum för scenisk rörelse och eget skapande.

Vi hade förmånen att få arbeta i Kultur i Västs lokaler på Rosenlundsgatan.

En av deltagarna på den första träffen var Nasrin Pakkho som just då arbetade med en hiphop musikal, Kungarnas gård, på Folkteatern. Gruppen hoppade med i våra workshop med lust och energi. Gav mersmak.

De fem träffarna i Göteborg, utmynnade i en tredagars workshop “Sommarperformance” på Gerlesborgsskolan, med uppvisning 8 och 9 juli, under Bottna kulturfestival.

Gruppen bestod av konstnärerna Åsa Herrgård, Bottna och Reneé Yung, San Fransisco som tillhandahöll material att improvisera med, de gjorde sedemera scenografin. Michael Norlind ledde workshopen och ledde den till ett scenverk.

Aktörer var Kristin Rode clown, Alexandra Wingate dansare och koreograf, Ejnar Askberger musiker, Nasrin Pakkho skådespelare och regissör. Sara Meijer skådespelare, Mohammad Gamahri filmare och tangodansare, Eva Dal scenkonstnär.

Så här reflekterar Michael över arbetet;

Detta arbete stretchade min hjärna och mina uppfattningar. Om det var bra, om det var lyckat eller sådana begrepp – det vet jag inte och dessa verkar fjuttiga i sammanhanget.

Jag tror vi når hithän då vi arbetar på ett sätt som inte styrs av vårt intellekt. Vi låter det i stället ta form genom praktiskt arbete. Sedan kan vi ge det en viss kommunikativ struktur (som bygger på dynamisk komposition) eftersom det igenkännbara är en nyckel och en dörr in till deltagande. Sådana ingångar fanns men de skedde på ett ovanligt vis.

Då en åskådare förtäljde hur fantastisk föreställning hon fått sig till livs och berättade om sekvenser som för henne varit otroligt humoristiska, andra rent otäcka, några politiska osv – kom jag att märka att jag plötsligt tyckte mycket bra om det vi åstadkommit. Det var som att hon hjälpte mig att se och sortera.

Så här i efterhand håller jag med om att lekandet, det scenkonstnärliga lekandet, är någonting väldigt sunt. En fredshandling. Det är sunt att människor får möjlighet att mötas på detta sätt och det är sunt att människor får beskåda och ta del av den leken.

Så kontentan är att jag är väldigt stolt över det gjorda arbetet och vad det ledde fram till.

Härifrån kan man välja olika vägar.

. Det är möjligt att vidareutveckla ‘materialet’ och ordna ‘speltillfällen’ och via dessa föra en dialog.

. Det är möjligt att vidareutveckla arbetsprocesskonceptet och genom den föra en dialog.

Det är möjligt att vidareutveckla gruppkonstellationen och föra dialog via den

Det finns en tanke om att göra ett ny reunion i Göteborg och visa upp detta på en scen i staden, då skulle också fler kunna delta som inte hade möjlighet att performa i Gerlesborg. December kan vara möjligt.mångfaldiga kulturlivet

Aktuellt Posted on Fri, March 18, 2011 12:37:13

18/3 -2011

Mångfaldiga kulturlivet betyder i mina sinnen att ge plats åt fler uttryck och åt fler uttryckare från såväl olika scenkonsttraditioner som olika platser på jorden. Interkulturellt och utan skarpa gränser mellan discipliner med andra ord.

Den 18/2 gjorde vi en workshop, In between the chairs, på Rosenlundsgatan 4. Dansare, skådespelare, musiker, konstnärer de flesta professionella men också några unga från en amatörteatergrupp – föreningen Dialog. Ledare för workshopen var Michael Norlind, som bla arbetar på Teaterhögskolan i Luleå och vid Scenkunstakademien i Fredrikstad.

Tanken är att var och en, i grupp, ska utveckla sin kreativitet och med inspiriration från andra discipliner fördjupa sitt skapande. Vi prövar ut en modell för fortbildning.

Vi kommer att träffas ett antal gånger i Göteborg, för att sedan knyta ihop säcken och visa vad vi kommit fram till under några dagar i juli i Bottna Gerlesborg under Bottna kulturfestival.

Den 14/3

Lunchsamtal med Gloria och Jila i Göteborg.

Vi skulle gjort vårat litterära evenemang, The Sound from east, i anslutning till Hammarkullekarnevalen i maj men så ville inte vår “nya” poet Jila vara där, hon var kritisk till hela “grejen” som hon tycker är invandrar stämplad och därmed försedd med lågstatus(enligt hur jag uppfattade det)

Jag har mycket kontakt med Gloria som är projektledare för ett uppdrag att förnya Hammarkullefestivalen att få in en andra typer av uttryck, konst, teater, poesi mm.

Fick ringa till henne och avboka oss och då fick jag en idé att det kunde vara intressant att sammanföra dessa två och höra om det fanns något konstruktivt att hämta ur Jilas kritik. Hur skulle en utveckling mot konst och kultur kunna se ut från hennes perspektiv?

Vi mumsade vietnamesisk mat och visionerade och nu återstår att se hur det går.

Den 25/3

kommer vi att ha nästa Inbetween the chairs, denna gång kommer Nasrin Pakkho att ta med sina dansare från den hiphopmusikal de gör på Folkteatern. Det var Nasrin som vid förra tillfället “döpte” workshoparna till Fortbildning vilket är en utmärkt rubrik.förmering av scenkonst

Aktuellt Posted on Mon, March 07, 2011 21:53:47

Förmering av scenkonst i skolan

Den delen av uppdraget som handlar om att nå skolor med tankar om förmering har som sagt gått trögt.

Har pratat med Stephan Holmström på Kultur i väst om mitt dilemma.

Han tyckte jag skulle pröva en annan strategi.

Vi kom överens om att det kulturstrategiska uppdraget skulle erbjuda ett föredragsperformance med workshop, en fortbildning för lärare med syfte att bättre lära sig ta till vara en konst eller scenkonst upplevelse

Detta skulle kunna subventioneras genom kulturkatalogen och av uppdraget.

Jag åkte hem och skrev underlaget och Stephan gjorde det till ett läsbart och tydligt dokument för skolor.

Han tar också med detta i sitt manus på utbudsdagen 10 mars, ett utmärkt samarbete med andra ord.

Sedan återstår det att se om detta arrangemang sätter sprätt på det hela.

Så här ser det ut:

VAR SITTER KNAPPEN TILL (min) KREATIVITET?

Bakgrund

Uttryckslabbet har 2010 -2012 ett kulturstrategiskt uppdrag med syfte att ge kraft till skolor/lärare att våga vara nytänkande i val av kulturutbud och att hitta nya sätt att använda scenkonstupplevelser i undervisningen som en estetiska läroprocess.

Workshop

Vi vill därför erbjuda er en workshop för att ge verktyg och inspiration till att själva arbeta med scenkonstupplevelsen som utgångspunkt i skolans vardag. Varje workshop tar sitt avstamp i ett perfomanceföredrag med bilder, objekt och gestaltning från Uttryckslabbet produktioner.

Hur mycket tid?

Workshopen är som kortast 90 min men vi sträcker ut den hur långt ni vill och önskar.

Ett lekfullt sinnelag är en utgångspunkt för mycken kreativitet.

Vi kommer därför tillsammans göra ett antal övningar. Verktyg man bör återkomma till regelbundet för att hålla igång sin förmåga att associera och vara kreativ. Vi ger exempel på några av ett otal som finns att tillgå.

Syfte

Syftet med vår workshop är ett hopp om att kunna öppna era ögon för möjligheterna att som en estetisk läroprocess kunna använda er av och återvända till en scenkonstupplevelse.

Och kanske ett samtal vad det kräver av scenkonstupplevelsen.

Kärnan

Efter att ha gjort några övningar återvänder vi till era upplevelser av vår inledning och pratar om just upplevelsen:

Vad vi har sett och upplevt? På vilket sätt kan vi använda oss av det här i undervisningen? Vad i förerdsraget/perfomancen kan jag ta och använda mig av i mitt arbete? På vilket sätt? Vad kan jag associera till? Vad sätter det igång? I vilka ämnen/ delar/ osv kan jag utgå från upplevelsen.

Bonus

Har vi tid kan vi tillsamman göra fler övningar som vi tidigare kopplat ihop med olika skolämnen. ”Processar” tillsammans och går vidare så långt tiden räcker tillimprolabb

Aktuellt Posted on Mon, March 07, 2011 21:49:31

7/3 -11

Imrolabb

Äntligen, ses vi igen nästan hela gänget, på Världskulturmuseet.

Hur ska vi komma vidare efter vår session på Gerlesborgsskolan i oktober, vem är intresserad av våra improtankar och till vad?

Det vi gjorde i Gerlesborg var konstimprovisation mixat med en inspelad Rolf Ekman som talar om hjärnan och improvisation.

Vi har haft kontakt med Tillt som är intresserad av att göra något med oss, vi har bara inte kunnat samla oss ännu. Men nu är det på gång. Jag och Harald Stenström, med hela sin improavhandling i ryggen ska komma med ett nedtecknat förslag till gruppen.

Fortsättning följer….Next »